Day: 12 kwietnia, 2022

#96 Liga Ostermarku, czyli o imperialnej wolności

Demokracja, wybory, wola ludu, oraz inne fantastyczne elementy świata przedstawionego, opisane na przykładzie Ligii Ostermarku – prowincji Imperialnej, stanowiącej w równej mierze miniaturę Imperium Sigmara co jego zaprzeczanie.