Day: 24 maja, 2022

#101 Szpiedzy tacy jak my, czyli wywiad, kontrwywiad i tajna policja

Oficjalnie wiadomo, że każdy posiada swój wywiad i źródła pozyskiwania informacji nieoficjalnych, chociaż oficjalnie nie wiadomo kto dane informacje pozyskuje i w jakim celu. Nieoficjalnie wiadomo oczywiście w jakim celu i kto pozyskuje nieoficjalne informacje, jednak oficjalnie się tego nie potwierdza. Natomiast nieoficjalnie możemy potwierdzić brak oficjalnego stanowiska w tej sprawie.