Day: 26 maja, 2023

Mroczne Podszepty | Bretońskie legendy cz. 22 | Warhammer | Sesja RPG | FoundryVTT

Podróż przez bagna Mousillon wciąż trwa, a dziś na bohaterów naszych graczy czekają: ich mieszkańcy, piraci, mroczne podszepty i ślimaki 😉